MONTEGRAPPA

Spoločnosť Industria Alimentare Ferraro bola založená v roku 1952 vďaka Cavaliere Pietro Ferraro. 

Dnes spoločnosť zohráva dôležitú úlohu na talianskom a zahraničnom trhu ako dodávatelia reťazových distribútorov a stravovacích spoločností, pričom realizuje výrobky so značkou súkromného charakteru a značkové výrobky.

Okrem toho 75% objemu predaja pochádza zo zahraničia. Súčasné veľkosti spoločnosti sú výsledkom veľkého rozvoja v každom organizačnom oddelení, ktoré dosiahli dobre definovanou stratégiou zameranou na ponúkanie najrôznejších druhov výrobkov.

Spoločnosť vyberá iba tie najlepšie ingrediencie, aby ponúkla vynikajúce cestoviny Montegrappa.

MONTEGRAPPA
V tejto kategórii sa nenachádza žiaden produkt