Talianske potraviny

Potraviny sú základné požívatiny, látky obsahujúce živiny, produkty rastlinnej alebo živočíšnej výroby poľnohospodárstva určené pre výživu človeka.

Obsahujú živiny ako sú sacharidy. tuky, proteíny, vitamíny alebo minerálne látky. Živiny použité organizmom sú v ľudskom tele vstrebávané bunkami a využité na produkciu energie, udržiavanie života a podpory jeho rastu.

Potraviny tiež môžeme rozdeliť podľa pôvodu na živočíšne a rastlinné. Potraviny živočíšneho pôvodu sú mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky, vajcia a tuky živočíšneho pôvodu. Všetky potraviny živočíšneho pôvodu obsahujú cholesterol. Medzi rastlinné potraviny patria obilniny, strukoviny, zemiaky, koreniny alebo huby.

Potraviny